"Keperluan rakyat pertama-tama harus diperhatikan oleh rakyat sendiri dan dengan kekuatan rakyat sendiri"

Kerahkan kemampuan kita untuk menyokong penyelenggarakan sebuah sistem pengajaran yang mencerdaskan seluruh rakyat dan sebagai jawaban terhadap keperluan akan pendidikan yang merdeka. 

Siapa yang pegang kaum muda, pegang masa depan... 

Tan Malaka dirinyalah yang terbakar sengsara dalam misi memperjuangkan kemerdekaan rakyatnya

Mari kita cerdas, sambungkan tali pemikiran dan pendidikan yang baik dan lurus pada generasi mendatang serta mewujudkan manusia-manusia yang istiqomah untuk BANGSA, NEGARA dan KELUARGA. 

#hnadttanmalaka
 
Top